Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου

Παρά την αιματηρή λιτότητα που έχουν επιβάλει στον ελληνικό λαό, κατά 17,8% αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα ( Γενική Κυβέρνηση) τον Αύγουστο του 2011, σε σχέση με το Δεκέμβρη του 2010, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο τέλος Αυγούστου 2011, ανήλθαν στα 6,52 δισ. ευρώ, έναντι 5,36 δισ. ευρώ το Δεκέμβρη του 2010.

Το ληξιπρόθεσμο χρέος των 6,52 δισ. ευρώ, αναλύεται σε: χρέη Υπουργείων 938,7 εκατ. ευρώ, Τοπικής Διοίκησης 962,9 εκατ. ευρώ, Νοσοκομείων 1,73 δισ. ευρώ, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 2,65 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 1,03 δισ. ευρώ αφορούν το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) και λοιπών Νομικών Προσώπων 234,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Γενάρη - Αυγούστου 2011, τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 52,23 δισ. ευρώ, τα συνολικά έξοδα στα 72,73 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να διαμορφωθεί στα 20,49 δισ. ευρώ. Εκποιήθηκαν, επίσης, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές) 1,47 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές αναλήψεις υποχρεώσεων (σύναψη νέων δανείων ή εξόφληση παλαιών) ανήλθε στα 19,47 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου